Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14

telefon: 17 867 20 33

www.rckk.rzeszow.pl

 

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 3

telefon: 17 862 25 25

www.pckrzeszow.pl

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 4/2,

telefon: 17 853 32 75