Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

Tel.: 604-614-735

email: ryszard.szyszka@prattwhitney.com

email: szyszka.ryszard11@gmail.com

www.facebook.com/KlubHDKPCKPWR