Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – przydatne informacje

Ulotka dla dawcy


Instrukcja obsługi/logowania się na platformie E-usług medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

instrukcja_logowania_dawcy_na_platforme zostan_dawca_szpiku_kostnego


Bezpłatne bilety MPK dla krwiodawców

2012-11-20 -> Rada Miasta Rzeszowa w Uchwale – XXXVI/724/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r zmieniła zasady bezpłatnych przejazdów honorowych dawców krwi. Obecnie honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi – kobiety lub 18 litrów krwi – mężczyźni lub odpowiadająca tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie legitymacji o przyznaniu tytułu Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wraz z dowodem tożsamości mogą jeździć bezpłatnie liniami MPK.


Uprawnienia do korzystania z leczenia udrowiskowego poza kolejnością

2012-11-16 -> Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008, Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby korzystające ze wskazanych przywilejów jest załączenie do złożonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj. odpowiednio:

  • Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydanej przez Ministra Zdrowia;
  • Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża;
  • Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw – 51;
  • Legitymacji Kombatanta wydawanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Potwierdzenie leczenia uzdrowiskowego przez NFZ, dla Świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń poza kolejnością możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym( informacja uzyskana z NFZ).


Uratuj komuś zycie – Zostań KRWIODAWCĄ

zostan_dawca_szpiku_kostnego


Rabaty -> www.dawcomwdarze.pl

Szanowni Krwiodawcy;

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami akcji oraz z miejscami, które oferują rabaty dla Honorowych Dawców Krwi oraz do korzystania ze zniżek. W Akcji uczestniczy już ponad 600 obiektów, firm i instytucji.  Lista schronisk dostępna pod linkiem: http://www.dawcomwdarze.pl/?page_id=18