Honorowi Dawcy Krwi, przyjaciele i sympatycy

Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża  przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A. , wcześniej WSK ,,PZL –Rzeszów” S.A.

Nasz Klub, największy, w regionie ukończył 45 lat. To powód do dumy i satysfakcji. Każdy wiek, także i ten skłania do refleksji – nad przebytą drogą i nad przyszłością. W przypadku takiej organizacji jak Klub Honorowych Dawców Krwi przeszłość ściśle wiąże się z jutrem. Służyliśmy i nadal będziemy służyć potrzebującym naszej pomocy. Skarbnicą minionych czterdziestu pięciu lat jest dwanaście tysięcy osiemset litrów oddanej krwi przez setki członków naszego Klubu, przede wszystkim pracowników Wytwórni, ale nie tylko. Wszystkich łączyło i łączy jeden cel, pomagać innym, bez względu na poglądy, kolor skóry, narodowość. Największym podziękowaniem za ten dar jest uśmiech na twarzy ludzi potrzebujących. Od zarania Klubu nierozerwalnie jesteśmy związani z rzeszowską WSK. Losy zakładu odciskają swoje piętno na losach Klubu.

10 kwietnia, dzień powstania naszego klubu, od 2010 r. będzie na zawsze kojarzył nam się z katastrofą samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn zginęło 96 uczestników, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Marią i Ryszard Kaczorowski – były Prezydent II RP na Uchodźstwie.

Kiedy w 1958 roku, z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża, na terenie kraju rozpoczęły działalność kluby HDK, w WSK Rzeszów, z inicjatywy Anny Kuśnierz, ówczesnej Przewodniczącej Zarządu Zakładowego PCK, 10 kwietnia 1974 r. powstał pierwszy w naszym mieście zakładowy Klub HDK. Zrzeszał 22 zapaleńców na czele z Lucjanem Telmą, którzy od lat oddawali krew, nie będąc zrzeszonymi. Owoce ich inicjatywy widać do dzisiaj, bo kolejne pokolenie oddaje ten życiodajny lek i jest gotowe do pomocy innym. Prawdopodobnie nasi kochani zapaleńcy nie spodziewali się tak pięknych i dorodnych owoców swojej inicjatywy. A Lucjan Telma, w podziękowaniu otrzymał w 1989 r. prestiżowe „Kryształowe Serce”. Grupa ta „pociągnęła” za sobą innych. W latach 1986-1987 Klub liczył już 350 członków, przy 12 tysiącach zatrudnionych w zakładzie.

Po okresie stagnacji udało się Klub reaktywować, rozwinąć jego działalność i obecnie skupia on na dzień 10 kwietnia 2019 r. 423 krwiodawców, w tym 34 panie podczas gdy zatrudnienie wynosi ponad 6000 osób w Pratt & Whitney Rzeszów , Zakładzie Metalurgicznym WSK Rzeszów i CPP Poland , trzech głównych „dostawców” krwiodawców. Firmy nasze należą do światowej branży lotniczej i metalurgicznej. Dobrą tradycją jest, że do członków Klubu dołączają członkowie ich rodzin: współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo. Dzięki temu tworzymy jakby jedną, wielką rodzinę. Cieszą też takie gesty, jak decyzja Rady Miasta Rzeszowa, z 6 maja 1997 r., uprawniająca czynnych krwiodawców, którzy oddali 20 litrów tego bezcennego leku, do bezpłatnych przejazdów autobusami MPK. W kolejnej uchwale z dnia 28 sierpnia 2012 r. uprawnienia mają wszyscy, którzy posiadają tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, pierwszego stopnia. Godne odnotowania jest to, że redakcja zakładowej gazety „Wiadomości” jest zawsze na pierwszej linii w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Serdecznie dziękujemy. 17 kwietnia 2004 r. został poświęcony sztandar klubowy w Sanktuarium Ludzi Pracy, Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Pomysłodawcą wykonania sztandaru był ks. Władysław Pasiut MS, ówczesny proboszcz w Sanktuarium, a ofiarodawcami byli pracownicy WSK ,,PZL –Rzeszów S.A.

Zarząd Klubu, poprzez różne formy wypoczynku i rozrywki, stara się, aby każdy znalazł coś dla siebie. Większość imprez jest dostępna dla naszych rodzin, szczególnie dzieci i młodzieży, bo już teraz, poprzez propagowanie idei honorowego dawstwa krwi, należy dbać o nowych krwiodawców, tych, którym przekażemy pałeczkę w sztafecie pokoleń. Od 1998 r. wydajemy kalendarze ścienne, które propagują honorowe dawstwo krwi i idee czerwonokrzyskie. Kalendarze dzięki sponsorom rozdajemy za darmo krwiodawcom i sympatykom. Nasze kalendarze oprócz terenu Polski, są oglądane także na Litwie, we Francji i w USA. Staramy się pamiętać o tych, którzy odeszli. Na przełomie czerwca i lipca zapalamy znicze na grobach krwiodawców i tych, którzy byli przyjaciółmi naszego klubu. Od lat duszpasterzem honorowych dawców krwi Diecezji Rzeszowskiej jest ks. Józef Mucha, członek naszego klubu. Jednym z naszych sukcesów zrealizowanych wspólnie z Zarządem firmy w minionych czternastu latach są dni oddawania krwi na terenie zakładu i udział młodego pokolenia w ratowaniu ludzkiego życia. Tylko w tych czternastu edycjach oddaliśmy blisko sześćset osiemdziesiąt litrów krwi. Zachęcamy osoby, które zamierzają oddać krew, a jeszcze mają wątpliwości, aby poświęcili kilkanaście minut na oddanie krwi co przełoży się na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat życia innej osoby. Krwiodawcy mają jedyny, najważniejszy i niezaprzeczalny przywilej. Jest nim możliwość oddawania krwi. Oby ten przywilej zawsze nam towarzyszył.

Od początku powstania klubu jest prowadzona kronika. Aktualnie jest już prowadzona piąta księga, bo na przestrzeni 45 lat dużo jest wydarzeń w naszym klubie. Wydaliśmy, także w skróconej wersji wydania z okazji: 25, 30, 35 , 40 i 45 lecia klubu.

Pierwszym prezesem klubu był Lucjan Telma (1974 – 1986). Następnym był Władysław Kidacki (1986- 1987). Kolejnym był Krzysztof Darwiński 1987- 1994). Po reaktywacji 1 lutego 1996 r.  latach 1996 – 1997 Prezesem klubu był Zbigniew Darwiński. Od 21 lutego 1997 Prezesem klubu jest Ryszard Szyszka.

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 9 grudnia 2015 r. członkowie klubu poparli decyzję zarządu klubu z 5 listopada 2015 r. o zmianie nazwy klubu na Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A. Nazwa ta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i jest konsekwencją zmiany nazwy WSK ,,PZL –Rzeszów” S.A. od 1 lipca 2015 r. a klub działa przy zakładzie.

Nasz klub ma dzisiaj ustabilizowaną pozycję i dobre perspektywy na przyszłość. Pozostał także wierny swojemu zasadniczemu przesłaniu:

człowiek jest tyle wart, ile może uczynić dla innych

                                                                                                                        

  Ryszard Szyszka

Prezes Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

                                                                                                           przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

                                                                                                                                 10.04.2019 r.